حدیثی از آسمان
امیرالمومنین علی(عایه السلام): هرکه از مردم پند نگیرد خدا او را مایه پند مردم قرار دهد