حدیثی از آسمان
امیرالمومنین علی (علیه السلام): هر که تو را به آنچه نداری ستایش کند اگر عاقل باشی (درحقیقت) تو را سرزنش می کند